Cấu trúc cổng thông tin điện tử cấp tỉnh/thành phố

Cấu trúc cổng thông tin điện tử được quy định theo thông tư số 26/2009 TT-BTTTT ngày 31 tháng 07 năm 2009 của bộ thông tin và truyền thông quy định để đảm bảo việc truy cập cổng thông tin dễ dàng, khai thác nguồn tài nguyên sẵn có một cách triệt để đặc biệt là trang thông tin của cơ quan nhà nước.
Tất Thành
2,288 lượt xem
Font chữ aA aA tru cong
Cấu trúc cổng thông tin điện tử được quy định theo thông tư số 26/2009 TT-BTTTT ngày 31 tháng 07 năm 2009 của bộ thông tin và truyền thông quy định để đảm bảo việc truy cập cổng thông tin dễ dàng, khai thác nguồn tài nguyên sẵn có một cách triệt để đặc biệt là trang thông tin của cơ quan nhà nước.

Cấu trúc cổng thông tin điện tử cấp tỉnh/thành phố TẤT THÀNH LỰA CHỌN LÊN NGÔI TRONG XÂY DỰNG CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ-Cấu trúc cổng thông tin điện tử cấp tỉnh/thành phố

Mr Minh - Viber0988.56.59.56 -  EMAILtranminh@tatthanh.com.vn
 HOTLINE0988.56.59.56
Hoặc
Mr Linh - Viber0988.184.022 -  EMAILlinh@tatthanh.com.vn
 HOTLINE0988.184.022

Cấu trúc cổng thông tin điện tử cấp tỉnh/thành phố 2
 
Tất Thành sẽ giúp quý đơn vị hình dung cấu trúc cổng thông tin điện tử chuẩn để áp dụng mô hình cổng thông tin điện tử của mình một cách hiệu quả.Một phần dựa vào đó để căn cứ đánh giá mức độ hoàn thiện của cổng thông tin. Cấu trúc sẽ bao gồm: các tính năng về kỹ thuật, chức năng  để mọi dự án có thể dùng chung theo quyết định số 43/2008/QĐ-TTG.

I. MỤC ĐÍCH TẠO CẤU TRÚC CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

- Cấu trúc cổng thông tin điện tử cơ bản  được đưa ra theo các quy định chuẩn. Nhằm mục đích đánh giá mức độ hoàn thiện của cổng thông tin dễ dàng theo một chuẩn chung.

- Tối ưu hóa trang thông tin điện tử giúp thân thiện, dễ sử dụng tạo tính tương tác cao với người đọc

II. CẤU TRÚC CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHUẨN CẤP THÀNH PHỐ

THÔNG TIN CẤU TRÚC CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHUNG

1
Giới thiệu
 
Sơ đồ cơ cấu tổ chức
Chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan/ đơn vị trực thuộc
Thâu tóm quá trình hình thành và phát triển
Thông tin rõ ràng về các lãnh đạo đơn vị
Thông tin giao dịch: địa chỉ, điện thoại, số fax, địa chỉ thư điện tử chính thức để giao dịch và tiếp nhận các thông tin
2 Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật
 
Mức độ đầy đủ thông tin. Trình bày đầy đủ các nội dung: hình thức văn bản, thẩm quyền ban hành, số ký hiệu, ngày ban hành, ngày hiệu lực, trích yếu, tệp văn bản cho phép tải về.
Văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành
Văn bản quản lý hành chính có liên quan
3 Thông tin về thủ tục hành chính Thông báo danh mục các dịch vụ hành chính công và các dịch vụ công trực tuyến đang thực hiện
Nêu rõ quy trình, thủ tục, hồ sơ, nơi tiếp nhận, tên và thông tin giao dịch của người trực tiếp xử lý hồ sơ, thời hạn giải quyết, phí và lệ phí (nếu có)
Đối với dịch vụ công trực tuyến: nêu rõ mức độ của dịch vụ công trực tuyến.
4 Thông tin tuyên truyền Toàn văn các chế độ, chính sách, chiến lược, quy hoạch chuyên ngành.
5 Thông tin liên hệ Cần khai báo rõ thông tin liên hệ gồm: họ và tên, chức vụ, điện thoại, địa chỉ thư điện tử chính thức.
6 Thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công Khai rõ thông tin chi tiết về dự án:
 
- Danh sách các dự án đang chuẩn bị đầu tư
- Danh sách các dự án đang triển khai
- Danh sách các dự án đã hoàn tất
7 Lấy ý kiến góp ý của tổ chức, cá nhân Danh sách các vấn đề xin ý kiến (văn bản quy phạm pháp luật, chủ trương
chính sách, ....)
Mức độ đầy đủ thông tin. Mỗi vấn đề xin ý kiến cần cung cấp các thông tin và chức năng: Thời hạn tiếp nhận ý kiến; toàn văn nội dung vấn đề xin ý kiến; xem nội dung các ý kiến góp ý; nhận ý kiến góp ý mới.

THÔNG TIN CẤU TRÚC CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHÁC

8 Thông tin chỉ đạo, điều hành Ý kiến chỉ đạo, điều hành của thủ trưởng các cơ quan quản lý nhà nước
Ý kiến xử lý, phản hồi đối với các kiến nghị, yêu cầu của tổ chức, cá nhân
Thông tin khen thưởng, xử phạt đối với cá nhân, tập thể, doanh nghiệp
Thông tin thống kê chuyên ngành

QUY ĐỊNH CHUNG VỀ CẤU TRÚC CỔNG THÔNG TIN

9 Thông tin phục vụ tìm kiếm và tra cứu
 
Trang thông tin phải có các thông tin cần thiết: tiêu đề trang , các từ khóa và các mô tả để phục vụ công tác tìm kiếm.
Tin bài phải có có các thông tin: tác giả, nguồn thông tin, thời gian cập nhật.
10 Thông tin tiếng nước ngoài Đối với trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: các thông tin tại  mục Thông tin chungphải được cung cấp bổ sung bằng tiếng Anh để tham khảo.
11 Hiển thị sơ đồ trang thông tin điện tử Sitemap phải thể hiện đầy đủ, chính xác cây cấu trúc các hạng mục thông tin của trang thông tin điện tử và đảm bảo liên kết đúng tới các mục thông tin hoặc chức năng tương ứng.
12 Tiếp nhận, phản hồi ý kiến người dân Có chức năng tiếp nhận, phản hồi thông tin từ các tổ chức, cá nhân.
13 Các liên kết chính Cung cấp đường liên kết đến Trang chủ, mục Giới thiệu/Liên hệ, Sơ đồ trang thông tin điện tử tại mỗi trang thông tin.
14 In ấn và lưu trữ thông tin Người sử dụng có thể in cả màn hình hiển thị hoặc riêng toàn bộ một tin, bài theo chiều đứng (portrait) hoặc theo thiết lập riêng của máy in trên khổ giấy A4.

GIAO DIỆN VÀ BỐ CỤC CỦA CẤU TRÚC CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

15 Bố cục sắp xếp thông tin trên trang chủ của trang thông tin điện tử Mục Thông tin chungphải được bố trí ngay trên trang chủ.
Bố cục trang chủ trên màn hình bao gồm 5 phần: phần đầu trang ở phía trên cùng, phần thông tin bên trái, phần thông tin bên phải, phần thông tin chính ở giữa và phần chân trang.
Phần đầu trang:
- Baner: biểu trưng của cơ quan hoặc hình Quốc huy và tên đầy đủ của cơ quan bằng tiếng Việt với kiểu chữ chân phương.
- Menu: thể hiện các chức năng: trở về trang chủ, chuyên mục nổi bật, sơ đồ trang thông tin điện tử, thông tin liên hệ, chuyển đổi ngôn ngữ và các chức năng khác.
Phần thông tin bên trái: hiển thị liên kết đến các mục tin chính như: giới thiệu về cơ quan, tin tức và sự kiện, dịch vụ công trực tuyến, tiếp nhận ý kiến góp ý, tra cứu văn bản quy phạm pháp luật, tìm kiếm, liên kết trang thông tin điện tử, thông tin thống kê truy cập vào trang thông tin điện tử và các mục tin khác.
Phần thông tin bên phải: hiển thị liên kết tới các chuyên mục như: thông tin mới nhận, sự kiện nổi bật, thông báo, chuyên mục riêng của cơ quan, giới thiệu quảng cáo và các chuyên mục khác.
Phần thông tin chính: nằm chính giữa trang thông tin, hiển thị các đầu mục tin bài chính, tin bài được lựa chọn hay thông tin của mục tin, chức năng được người dùng chọn. Có dòng hiển thị đường dẫn từ mục ngoài đến mục hiện tại để người xem biết đang xem ở mục nào.
Phần chân trang: hiển thị các thông tin về bản quyền và thông tin của cơ quan nhà nước có trang thông tin điện tử. Thông tin cơ bản cần thể hiện đủ là: tên đơn vị, người chịu trách nhiệm, địa chỉ, số điện thoại liên hệ, địa chỉ thư điện tử của đơn vị.

CHỨC NĂNG TRONG CẤU TRÚC CỔNG THÔNG TIN

16 Chức năng tìm kiếm thông tin Tìm kiếm thông tin trong một phần hoặc toàn bộ cổng thông tin.
17 Hiển thị thông tin theo các  loại thiết bị Tự động hiển thị thông tin theo các loại thiết bị khác nhau như PDA, Pocket PC, PC, tuân thủ theo các chuẩn HTML v4.01, XHTML v1.1, XSL v1.1 và WML 2.0
18 Giao lưu trực tuyến Cung cấp dịch vụ trao đổi trực tuyến giữa chính quyền và người dân
19 Hỏi đáp trực tuyến Cung cấp dịch vụ hỏi và đáp trực tuyến giữa chính quyền và người dân
20 Góp ý trực tuyến Cung cấp dịch vụ gửi thư góp ý, phản ánh tới các cấp lãnh đạo
21 Tiện ích Thông tin thời tiết, giá cả, lịch biểu …

III. THÔNG TIN LIÊN HỆ ĐƠN VỊ XÂY DỰNG CẤU TRÚC CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHUẨN

Tất Thành với nhiều năm thiết kế và xây dựng cổng thông tin điện tử chúng tôi đảm bảo về cấu trúc cổng thông tin điện tử sẽ đảm bảo theo đúng yêu cầu. Đạt được mục đích mà cấu trúc cổng đề ra mang lại hiệu quả như quý đơn vị/ tổ chức/ các ban ngành mong muốn.

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ với Tất Thành qua địa chỉ sau:

 
 Mr Linh - Viber0988.184.022 -  EMAILlinh@tatthanh.com.vn
 HOTLINE0988.184.022

Mr Trần Minh - Viber0988.56.59.56 -  EMAILtranminh@tatthanh.com.vn
 HOTLINE0988.56.59.56
 
Hoặc liên hệ:
CÔNG TY THIẾT KẾ WEBSITE CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TẤT THÀNH

 Điện thoại: 0242.2617.‎666 - 0242.2847.888

Websitetatthanhportal.com -  Email: lienhe@tatthanh.com.vn
 
Địa chỉPhòng 3203 tòa nhà 34T, đường Hoàng Đạo Thúy, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội
Bạn muốn có một website đẹp hơn, chuyên nghiệp và hiệu quả hơn?
Liên hệ để được tư vấn
Ý kiến bạn đọc ()
Gửi bình luận
Chúng tôi rất hy vọng nhận được phản hồi của bạn về bài viết này :)
Bài viết cùng chuyên mục
Ngày đăng: 19/02/2019 10.461 lượt xem
Ngày đăng: 19/02/2019 6.308 lượt xem
Ngày đăng: 19/02/2019 5.014 lượt xem
Ngày đăng: 19/02/2019 4.947 lượt xem
Ngày đăng: 19/02/2019 4.155 lượt xem
Ngày đăng: 19/02/2019 4.022 lượt xem
Ngày đăng: 19/02/2019 3.929 lượt xem
Ngày đăng: 19/02/2019 3.511 lượt xem
Ngày đăng: 19/02/2019 3.153 lượt xem
Ngày đăng: 19/02/2019 2.792 lượt xem
Ngày đăng: 19/02/2019 2.616 lượt xem
Ngày đăng: 19/02/2019 2.601 lượt xem
Ngày đăng: 19/02/2019 2.491 lượt xem
Ngày đăng: 19/02/2019 2.181 lượt xem
Ngày đăng: 19/02/2019 2.034 lượt xem
Ngày đăng: 19/02/2019 1.945 lượt xem
Ngày đăng: 19/02/2019 1.911 lượt xem
Ngày đăng: 19/02/2019 1.798 lượt xem
Ngày đăng: 19/02/2019 1.767 lượt xem
go top
Gọi ngay cho chúng tôi để được tư vấn free
"NGAY BÂY GIỜ, khách hàng đang trên đường đến với ĐỐI THỦ của bạn. Nếu bạn không có website chuyên nghiệp, không SEO website trên Google và không có một bộ nhận diện thương hiệu chuyên nghiệp, KHÁCH HÀNG sẽ thuộc về đối thủ của bạn!
Đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp của Tất Thành sẽ giúp bạn có được nhiều KHÁCH HÀNG hơn, nhiều TIỀN $$$ hơn một cách thường xuyên và liên tục!
Hà Mạnh Linh
Hà Mạnh Linh
Trưởng phòng tư vấn
0988.184.022 lienhe@tatthanh.com.vn
Võ Thị Huyền
Võ Thị Huyền
Trưởng phòng thiết kế
0981.552.379 lienhe@tatthanh.com.vn
Nguyễn Thị Hiền
Nguyễn Thị Hiền
Trưởng phòng SEO website
0942.416.933 lienhe@tatthanh.com.vn
Trần Minh Thắng
Trần Minh Thắng
Chuyên gia tư vấn
0988.56.59.56 lienhe@tatthanh.com.vn
Hoặc bạn có thể gửi yêu cầu tư vấn cho chúng tôi tại đây hoặc chat online qua facebook tại đây! Trân trọng!